Board of Director

Lưu Thị Minh HiềnTel: +84613549571 / 17 - Mobile: +84919512336

Dương Hồng LâmTel: +84937947268

Freight forwarding, transport and Customs clearance

 • Hai Minh Trading and Forwarding Co., LTD
 • Address: Ấp 3 xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
 • Tax code: 3600615508
 • Tel: +84613549571 - +84613549572 | Fax: +84613549573
 • Email: haiminh@haiminhco.vn

Logistics Service

 • Address: 299F17 Đường Nguyễn Thị Định, KDC Sông Giồng, Phường An Phú, Quận 2 , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tel: +84854028141 | +84854028142
 • Fax: +84854028143
 • Email : hmc@haiminhlogistics.com

DEPARTMENTS

Accounting Dep’t

 • Payment for Customer: +84613549571 ext 13 - Ms. hạnh
 • Payment for internal company: +84613549571 ext 16 - Ms. Hương

HR Dep’t

 • Human Resource, C- tpat policy: +84613549571 ext 32 - Mr. An
 • Payment for Transport Partner: +84613549571 ext 18 - Ms. Trúc

Operation 1 Dep’t

 • Customs clearance: +84613549571 ext 24 - Ms. huyền
 • Post-Clearance: +84613549571 ext 33 - Ms. Nga

Operation 2 Dep’t

 • Freight forwarding: +84989513902 - Mr. Xuân

C/O Dep’t

 • C/O Document: +84613549571 ext 16 - Ms. Hằng
 • C/O application: +84918554586 - Mr. Tuấn

Phòng điều động

 • Bên xe tải: +84613549571 ext 19 - Ms. Phượng
 • Bên xe công: +84613549571 ext 12- Ms. Phương