THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn sử dụng Công dịch vụ cung cấp thông tin

Nhằm hỗ trợ Quý khách hàng trong việc tiếp cận, truy xuất thông tin, dữ liệu liên quan đến tờ khai xuất nhập khẩu, nguyên phụ liệu, sản phẩm, định mức sản xuất và đặc biệt là thông tin tổng nhập, xuất, tồn trong kỳ của công ty mình trên hệ thống khai báo hải quan điện tử, Công ty TNHH TM Hải Minh đã triển khai xây dựng Cổng dịch vụ cung cấp thông tin.

Chi tiết tải file đính kèm: HM_thong bao ve viec su dung website_tieng Hoa_tieng Viet_tieng Anh.pdf