Mẫu đăng ký sử dụng Website dành cho khách hàng

Để đăng ký thông tin đăng nhập hệ thống website của công ty, quý khách hàng vui lòng điền đơn theo mẫu, sau đó ký, đóng dấu và gửi về bộ phận IT của công ty theo địa chỉ email: Duongnguyen@haiminhco.vn        (Mr. Nguyễn Trùng Dương)
Mẫu đăng ký theo link dưới đây: 

/uploads/docs/Biểu Mẫu/Registration Form.docx

Biểu mẫu: